Najnovšie

Bytové domy a obchodné centrum Brezno
Elektrárne Žilina
Centrum Rudiny II

Istrofinal, a. s.

Špecializujeme sa na rozvoj mestských infraštruktúr, výstavbu a revitalizáciu nehnuteľností. Našim hlavným poslaním je poskytovanie špičkových developerských služieb - primárne v bytovej, kancelárskej, priemyselnej a retailovej sfére.Misia

Aktívne vyhľadávame projekty s významnou spoločenskou hodnotou. Pri projektovaní a plánovaní výstavby ponúkame riešenia, ktoré klientom naplnia špecifické investičné ciele a zároveň prispejú k rozvoju lokality, v ktorej sú realizované. Ctíme tradičné spoločenské hodnoty a nehnuteľnosti s vysokou historickou a spoločenskou hodnotou revitalizujeme s rešpektom k ich pôvodnej architektúre a úžitku v danej lokalite.Hodnoty

Sme stabilná spoločnosť s jasne definovanými hodnotami, ktoré sa premietajú do našej každodennej práce:

Proaktívnosť - každý jeden deň vnímame ako šancu na rozvoj a rast. Aktívne vyhľadávame  výnimočné príležitosti pre investičné požiadavky našich klientov. Špeciálnu pozornosť venujeme tiež lokalitám a nehnuteľnostiam, ktoré potrebujú revitalizáciu s ohľadom na užitočnosť pre spoločnosť.

Spolupráca - ku každému klientovi a partnerovi pristupujeme s úctou a individuálnym prístupom pre dosiahnutie úprimných a dlhodobých partnerských vzťahov.

Spoločenská užitočnosť - za spoločnosťou Istrofinal, a. s. stoja ľudia s ambíciou hrdo tvoriť spoločensky oceňované hodnoty. Preto pri každom projekte kladieme dôraz na jeho spoločenský prínos. Zároveň z výsledkov nášho podnikania dlhodobo podporujeme lokálne neziskové projekty a tiež celoslovensky pôsobiace nadácie.

Kvalita - kvalita je samozrejmou podmienkou našej každodennej práce a našich realizácií.

Ochrana životného prostredia
- dôsledne dbáme na využívanie zdrojov, ktoré minimalizujú negatívne dopady na životné prostredie. Súčasťou všetkých projektov zameraných je aj revitalizácia zelene a prírodného okolia.História

ISTROFINAL, s. r. o. so sídlom v Žiline bola založená 8. 10. 2001. V roku 2003 sa spoločnosť pretransformovala na akciovú spoločnosť ISTROFINAL, a.s. a zároveň sa stala materskou a investičnou spoločnosťou pre ďalšie naše spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je developerstvo nehnuteľností, inžinierská, projektová a stavebná činnosť, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, obchodná činnosť.

Akciová spoločnosť ISTROFINAL, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10403/L.


Kapitál

Naším najsilnejším kapitálom sú ľudia.Náš kvalifikovaný tím odborníkov je zárukou naplnenia projektov a našich sľubov k plnej spokojnosti klienta. Preto dôsledne dbáme na motiváciu a potreby každého zamestnanca a zároveň sa snažíme o ich neustály rozvoj a tréning k budovaniu podnikavosti, tvorivosti a odhodlania čeliť novým výzvam. Základ pre dosiahnutie všetkých vytýčených cieľov vidíme predovšetkým v dobrých medziľudských vzťahoch, otvorenom dialógu a vzájomne zdieľaných hodnotách.